• Home
 • ESG
 • ESG-indicatoren in onze rapporten

Waarschuwing: leden van het publiek worden benaderd door mensen die beweren voor AXA Investment Managers te werken. Voor meer informatie en wat u kunt doen, klikt u hier.

ESG-indicatoren in onze rapporten

ESG-score

De ESG-score en koolstofvoetafdruk zijn geïntegreerd in onze b2b- en b2c-rapporten (zie onderstaand voorbeeld).

Image

Ons doel was om onze bestaande b2b- en b2c-rapportering te verrijken met 3 hoogwaardige, maar gemakkelijk te begrijpen ESG-indicatoren, om ons te onderscheiden van onze concurrenten die zelden essentiële prestatie-indicatoren voor niet-ESG-fondsen opnemen. We willen namelijk transparant zijn over de klimaatimpact van onze beleggingen. Deze ESG-indicatoren worden maandelijks bijgewerkt. Ze worden uitsluitend ter informatie gebruikt. De fondsen hebben geen wettelijke of contractuele ESG-doelstellingen.

De absolute ESG-score wordt weergegeven met behulp van een grafische schaal in plaats van een numerieke waarde. De ESG-prestatie van het fonds wordt vergeleken met de maatstaf om inzicht te krijgen in de inspanningen van de portefeuillebeheerders. Tot slot tonen we ook de koolstofvoetafdruk in de vorm van het percentage vermeden CO2-uitstoot ten opzichte van de referentie-index. Als een fonds geen referentie-index heeft, worden de relatieve ESG-score en de relatieve koolstofvoetafdruk niet berekend of weergegeven.

 

  Waarschuwing

  Dit document vormt geen geen onderzoek inzake beleggingen noch een financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU), en mag niet worden beschouwd als een verzoek of beleggings-, juridisch of fiscaal advies, een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of een gepersonaliseerde aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.

  De meningen, schattingen en prognoses op deze pagina zijn subjectief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Er is geen enkele waarborg dat de prognoses uitkomen. Gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in dit document worden verstrekt op basis van de stand van onze kennis op het ogenblik dat dit document opgesteld werd. Hoewel deze informatie met de grootste zorg werd samengesteld, wordt de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van dit document niet uitdrukkelijk of stilzwijgend gegarandeerd (ook geen aansprakelijkheid tegenover derden).

  Informatie over de mederwerkers van de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers is louter informatief. We garanderen niet dat de medewerkers door de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers tewergesteld blijven of aan de slag blijven bij de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers. Uitgegeven door AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, een maatschappij naar Frans recht gevestigd te Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506, en een bedrijf voor portefeuillebeheer, in het bezit van AMF-goedkeuring nr. GP 92-08, uitgegeven op 7 april 1992, en door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1 B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

  Risicowaarschuwing

  De waarde van beleggingen, en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.