• Home
 • Bescherm uzelf tegen fraude

Waarschuwing: leden van het publiek worden benaderd door mensen die beweren voor AXA Investment Managers te werken. Voor meer informatie en wat u kunt doen, klikt u hier.

Bescherm uzelf tegen fraude

Ontdek onze tips voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens

Algemeen

Klanten en personen worden vaak op verschillende manieren benaderd door mensen die persoonlijke informatie trachten te verkrijgen. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om de betrokkene te bedriegen. De methoden die worden gebruikt om contact met u op te nemen zijn divers, of het nu per telefoon, e-mail of post is. Deze lijst is echter niet volledig, en deze communicatiemethoden zullen mettertijd veranderen.

Wij streven ernaar onze klanten bewust te maken van de vele vormen van fraude waarvan nietsvermoedende mensen het slachtoffer worden en de aandacht te vestigen op de methoden die u kunt gebruiken om uzelf te beschermen. Het contact van AXA IM met klanten of privépersonen verloopt niet via telefoontjes, WhatsApp-berichten, berichten op sociale media of ongewenste e-mails.

Frauduleuze domeinnamen

Het contact van AXA IM met klanten, houders van deelbewijzen of het grote publiek verloopt niet via ongevraagde e-mails.

Hieronder vindt u een lijst van frauduleuze domeinnamen die geen verband houden met de AXA Investment Managers Group (deze lijst is mogelijk niet volledig, neem in geval van twijfel contact op met fraude@axa-im.com):

 • https://axa-investment.trade/finance

 • ugici-gestion.com 

 • Vendome-logistique.com

 • info@axaimclients.com
 • mail@noyoucan.co.uk
 • axa-real-estate.com
 • info@axdubireland.com
 • a-investmentmanagers.com
 • malingaxabelgium.com
 • sustainableaxa.com
 • https://assur-axbeim.com
 • assur-axbeim.com
 • agipopci.online
 • aim-connect.net
 • aml-axa.com
 • axabankeececservice@execs.com
 • axacoins.com
 • axa-europe-patrimoine.com
 • axa-fixedincome.com
 • axa-im.info     
 • axa-imclientmanagement.com
 • axa-imarket.com
 • axahhmanage@gmail.com
 • axaimarketfx.com
 • axaim-freemarket.co
 • axaim-freemarket.com
 • axaim-gslimited.net
 • axaimltd.com
 • axaim-tech.com
 • AxaInvestInc@protonmail.com
 • axa-investment.fr
 • axanewenquiry.com
 • axa-newenquiry.com
 • axaonlineplatform.com
 • axa-partners.fr
 • axaservices.com
 • axatechview.com
 • axatechviewou.com
 • axa-lifeurope.com
 • axa-gestion.com
 • axa-society.com
 • axa-techviewou.com
 • axatechviewou-ltd.com
 • bc-opportunityfund.com
 • client-axa.com
 • clientaxaservices.com
 • clientsaxa.com
 • clients-axa.com
 • clients-axa.net
 • clientservice-axa.com
 • connect-aim.com
 • doc-axa.com
 • docsaxaservices.com
 • document-axa.com
 • documents-axa.com
 • enquiries-axa.com
 • europarc-inv.com
 • europarc-invest.com
 • holdingvendome3.fr
 • holding-vendome.fr
 • imaxaltd.com
 • imaxa-belgium.com
 • imaxaltd.net
 • monaccesaxa.com/login.php
 • nicolas.francis@imaxa-belgium.com
 • onlineaxaportal.com
 • private-axa.com
 • private-axa.net
 • privateretail-axa.com
 • retailaxaservices.com
 • techviewou-axa.com
 • holding-beaujon.com

 

New fraud - Foncière Cronos

Een bedrijf dat op frauduleuze wijze de naam Foncière Cronos gebruikt en beweert een dochteronderneming te zijn van de AXA Groep en beheerd te worden door werknemers van AXA Investment Managers, beweert financiële diensten of investeringsoplossingen aan te bieden, met name in oplaadstations voor zonne-energie. Deze entiteit richt zich tot het grote publiek via verschillende communicatieplatforms. Dit is fraude want Foncière Cronos, beheerd door AXA IM, is niet toegankelijk voor het grote publiek.  Dit bedrijf mag op geen enkele manier geassocieerd worden en maakt geen deel uit van de AXA Groep of AXA Investment Managers, die dit soort directe investeringsoplossingen niet aanbiedt aan investeerders.

Wij helpen u veilig te blijven
ANTI FRAUDE

Laatste fraudepogingen door AXA IM

Alle informatie in deze rubriek heeft betrekking op fraudepogingen die in de afgelopen jaren aan AXA IM zijn gemeld.

ANTI FRAUDE

Wees u bewust van veel voorkomende fraude

De meest voorkomende vormen van oplichting zijn mensen die worden benaderd door mensen die beweren voor AXA Investment Managers of andere beleggingsmaatschappijen te werken.

Hieronder vindt u een lijst van waarschuwingssignalen waarop u moet letten wanneer u wordt gecontacteerd door iemand die beweert AXA IM te vertegenwoordigen

 • Oplichters gebruiken vaak een onjuiste AXA-bedrijfsnaam;
 • Oplichters gebruiken vaak een registratienummer van een legitieme regelgevende instantie zoals FSMA/CSSF;
 • Oplichters gebruiken vaak e-mailadressen/domeinen die een variatie zijn van de eigenlijke AXA IM-contactgegevens;
 • Oplichters gebruiken vaak logo's en soms namen van werknemers om uw vertrouwen te winnen;
 • Oplichters verzoeken om "verificatie van uw rekening" - de beheermaatschappij zal u nooit vragen om uw volledige rekeninggegevens, wachtwoorden of pincodes in te voeren buiten een beveiligd proces;
 • Oplichters gebruiken vaak bankrekeningen in overzeese gebieden - de beheermaatschappij zal u geen bankgegevens verstrekken in overzeese gebieden en zal u niet vragen geld over te maken naar deze rekeningen.

In geval van twijfel kunt u contact opnemen met AXA IM op +33 (0)1 44 45 85 65 en vragen om bijstand van het Financial Crime Team.

Enkele stappen die u kunt nemen om uzelf te beschermen en uw persoonlijke gegevens te beveiligen:

Enkele stappen die u kunt nemen om uzelf te beschermen en uw persoonlijke gegevens te beveiligen:

 • Bescherm uw informatie - Verstuur geen persoonlijke/vertrouwelijke informatie per e-mail, telefoon of via het internet tenzij u de ontvanger kent en weet dat het proces met encryptie is beveiligd.
 • Emails - Verwijder alle verdachte emails zonder ze te openen. Wees bijzonder voorzichtig met het openen van e-mailbijlagen.
 • Contact en verificatie - Bevestig het adres en het telefoonnummer van het bedrijf. Raadpleeg de website van het bedrijf of de plaatselijke regelgevende instanties.
 • Registratie bij de regelgevende instantie - Neem contact op met de relevante plaatselijke regelgevende instantie om de registratie van het bedrijf te bevestigen.
 • Versnipper oude afschriften, kwitanties, brieven en soortgelijke documenten met persoonlijke informatie die niet langer nodig zijn.
 • Sluit documenten en financiële gegevens thuis op een veilige plaats op.

Er zij op gewezen dat de bovenstaande lijst niet volledig is. Beleggers moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om frauduleuze activiteiten te voorkomen, zoals het verrichten van achtergrondcontroles van beleggingsbeheerders.

Wij moedigen elke burger die een mededeling ontvangt (telefoon/e-mail/mail) in verband met een frauduleus beleggingsplan, aan dit direct te melden bij het dichtstbijzijnde politiekantoor.

AXA Investment Managers verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie over haar klanten te beschermen.

Voor verdere hulp kunt u contact opnemen met fraude@axa-im.com

 

Fraude melden

Bent u benaderd door een oplichter?

Als u zich zorgen maakt over een mogelijke fraude in verband met AXA Investment Managers, neem dan rechtstreeks contact met ons op via onderstaande contactgegevens; doe ook aangifte bij het dichtstbijzijnde politiebureau.

Contacteer ons