Waarschuwing: leden van het publiek worden benaderd door mensen die beweren voor AXA Investment Managers te werken. Voor meer informatie en wat u kunt doen, klikt u hier.

Delegio Privilege

Delegio Privilege is een gamma van breed gediversifieerde fondsen (aandelen, obligaties, enz.) die actief worden beheerd, met overtuiging en op een flexibele manier. Delegio Privilege is aangepast aan uw beleggersprofiel en bestaat uit vier compartimenten: Voorzichtig, Evenwichtig, Ondernemend en Ambitieus, beschikbaar in het ICAV AXA IM World Access Vehicle.

Delegio Privilege - Trimestriële Update


De bedrijven worden louter ter illustratie vermeld en moeten geenszins beschouwd worden als een aanbeveling om welke effect ook te kopen of verkopen. De bedrijven die als voorbeeld worden aangehaald zijn niet noodzakelijk representatief voor potentiële toekomstige beleggingen.

Naar de fondspagina
fondspagina

Delegio Privilege Cautious Fund

Voor beleggers met een beperkte risicoappetijt op middellange of lange termijn.

FONDSPAGINA

Delegio Privilege Balanced Fund

Voor beleggers met een middelmatige risicoappetijt op middellange of lange termijn.

FONDSPAGINA

Delegio Privilege Entrepreneurial Fund

Voor beleggers met een middelmatige tot grote risicoappetijt op middellange of lange termijn.

FONDSPAGINA

Delegio Privilege Ambitious Fund

Voor beleggers met een uitgesproken risicoappetijt op middellange of lange termijn.

  Waarschuwing

  Dit document vormt geen geen onderzoek inzake beleggingen noch een financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU), en mag niet worden beschouwd als een verzoek of beleggings-, juridisch of fiscaal advies, een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of een gepersonaliseerde aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.

  De meningen, schattingen en prognoses op deze pagina zijn subjectief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Er is geen enkele waarborg dat de prognoses uitkomen. Gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in dit document worden verstrekt op basis van de stand van onze kennis op het ogenblik dat dit document opgesteld werd. Hoewel deze informatie met de grootste zorg werd samengesteld, wordt de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van dit document niet uitdrukkelijk of stilzwijgend gegarandeerd (ook geen aansprakelijkheid tegenover derden).

  Informatie over de mederwerkers van de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers is louter informatief. We garanderen niet dat de medewerkers door de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers tewergesteld blijven of aan de slag blijven bij de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers. Uitgegeven door AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, een maatschappij naar Frans recht gevestigd te Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506, en een bedrijf voor portefeuillebeheer, in het bezit van AMF-goedkeuring nr. GP 92-08, uitgegeven op 7 april 1992, en door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1 B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

  Risicowaarschuwing

  De waarde van beleggingen, en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.