• Home
 • ESG
 • Methodologie van de ESG-indicatoren

Waarschuwing: leden van het publiek worden benaderd door mensen die beweren voor AXA Investment Managers te werken. Voor meer informatie en wat u kunt doen, klikt u hier.

Methodologie van de ESG-indicatoren

De absolute ESG-score

De absolute ESG-score is gebaseerd op een specifieke beoordelingsmethode van AXA IM (ESG-score van 0 tot 10). Ons interne RI-team ontwikkelt en onderhoudt de eigen ESG-scoremethodiek van AXA IM.

Image

De reden voor een niet-lineaire schaal voor het symbool in de vorm van een boom is dat de ESG-gegevens niet lineair verdeeld zijn – bedrijven (en portefeuilles) groeperen zich rond de centrale tendens. Het is moeilijker om de portefeuille in het midden van de verdeling te verbeteren, dus een score die meer dan 0,5 afwijkt van de middelste waarde van 5, moet worden erkend.
Bovendien is het zo mogelijk om een grotere spreiding te bereiken in de noteringen 2, 3 en 4 en wordt een concentratie op de score 3 vermeden.
Ten slotte kan het voor portefeuillebeheerders een grotere stimulans zijn om hun selectie te verbeteren en zo de notering te verbeteren.

De relatieve ESG-score

De relatieve ESG-score is het verschil tussen de absolute ESG-score van het fonds en de absolute ESG-score van de referentie-index of de prestatie-indicator. Als het fonds geen referentie-index of prestatie-indicator heeft, wordt de relatieve ESG-score niet berekend.1

Toelichting:

 • Als de relatieve ESG-score in groen wordt aangegeven, is de absolute ESG-score van het fonds tussen 3% en 15% of meer dan 15% hoger dan de absolute ESG-score van de prestatie-indicator;
 • Als de relatieve ESG-score in geel wordt aangegeven, ligt de absolute ESG-score van het fonds tussen -3% en +3% ten opzichte van de absolute ESG-score van de prestatie-indicator;
 • Als de relatieve ESG-score in oranje wordt aangegeven, is de absolute ESG-score van het fonds tussen 3% en 15% of meer dan 15% lager dan de absolute ESG-score van de prestatie-indicator.

Net als bij de vorige indicator is onze rechtvaardiging voor de niet-lineaire schaal voor de relatieve ESG-score dat een scoreverschil van 3% (statistisch) significant is, vooral in het midden van de verdeling waar de meeste portefeuilles zich doorgaans bevinden.

Image

De relatieve koolstofintensiteit

De relatieve koolstofintensiteit verwijst naar de koolstofvoetafdruk van het fonds en is het verschil tussen de koolstofintensiteit van het fonds (uitgedrukt in tonnen CO2 / miljoen $ omzet) en die van de referentie-index of de prestatie-indicator. Als het fonds geen referentie-index of prestatie-indicator heeft, wordt de relatieve koolstofintensiteit niet berekend.2

Image

Toelichting:

 • Als de relatieve koolstofintensiteit groen is, betekent dit dat de koolstofintensiteit van het fonds 10% tot 40% of meer dan 40% lager is dan de koolstofintensiteit van de prestatie-indicator;
 • Als de relatieve koolstofintensiteit geel is, betekent dit dat de koolstofintensiteit van het fonds tussen -10% en 10% ten opzichte van de koolstofintensiteit van de prestatie-indicator ligt;
 • Als de relatieve koolstofintensiteit oranje is, betekent dit dat de koolstofintensiteit van het fonds tussen 10% en 40% of meer dan 40% hoger is dan de koolstofintensiteit van de prestatie-indicator.

1 De meeste fondsen hebben een prestatie-indicator die alleen ter vergelijking wordt gebruikt, in het bijzonder voor beheerdoeleinden. Als een fonds geen prestatie-indicator heeft, wordt de relatieve ESG-score niet berekend of weergegeven.

2 De meeste fondsen hebben een prestatie-indicator die alleen ter vergelijking wordt gebruikt, in het bijzonder voor beheerdoeleinden. Als een fonds geen prestatie-indicator heeft, wordt de relatieve koolstofintensiteit niet berekend of weergegeven.

  Waarschuwing

  Dit document vormt geen geen onderzoek inzake beleggingen noch een financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU), en mag niet worden beschouwd als een verzoek of beleggings-, juridisch of fiscaal advies, een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of een gepersonaliseerde aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.

  De meningen, schattingen en prognoses op deze pagina zijn subjectief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Er is geen enkele waarborg dat de prognoses uitkomen. Gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in dit document worden verstrekt op basis van de stand van onze kennis op het ogenblik dat dit document opgesteld werd. Hoewel deze informatie met de grootste zorg werd samengesteld, wordt de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van dit document niet uitdrukkelijk of stilzwijgend gegarandeerd (ook geen aansprakelijkheid tegenover derden).

  Informatie over de mederwerkers van de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers is louter informatief. We garanderen niet dat de medewerkers door de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers tewergesteld blijven of aan de slag blijven bij de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers. Uitgegeven door AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, een maatschappij naar Frans recht gevestigd te Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506, en een bedrijf voor portefeuillebeheer, in het bezit van AMF-goedkeuring nr. GP 92-08, uitgegeven op 7 april 1992, en door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1 B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

  Risicowaarschuwing

  De waarde van beleggingen, en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.