• Home
 • ESG
 • Klimaatbeleggen bij AXA IM

Waarschuwing: leden van het publiek worden benaderd door mensen die beweren voor AXA Investment Managers te werken. Voor meer informatie en wat u kunt doen, klikt u hier.

Klimaatbeleggen bij AXA IM

AXA IM, een verantwoorde vermogensbeheerder

AXA IM is een verantwoorde vermogensbeheerder die actief en op de lange termijn belegt. Zo kunnen we meebouwen aan de welvaart van onze klanten en bijdragen tot een gezonde toekomst voor de planeet en onze samenlevingen. De aanpak van de klimaatverandering is daarbij misschien wel de meest dringende  uitdaging.

Regeringen over de hele wereld zetten zich in voor een beperking van de opwarming van de aarde door hun economie af te stemmen op de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs van 2015 (COP 21). Hierdoor wordt het momentum voor economische groei op basis van een koolstofarmer model versterkt. Daarnaast zien we een verveelvoudiging van het aantal grote ondernemingen die aankondigen dat ze zich ertoe verbinden  koolstofneutraal te worden. Ook het volume van uitgiftes van groene obligaties blijft almaar toenemen. Deze dynamiek is een bron van zowel risico's als kansen, niet alleen voor de ondernemingen maar ook voor de beleggers.

Deze trends veranderen de manier waarop wij bedrijven en overheden analyseren en evalueren, en ze beïnvloeden onze portefeuille-optimalisatiestrategieën via    verantwoorde beleggingen en impactbeleggen. Het klimaatthema domineert voortaan de analyse van factoren inzake milieu, maatschappij en bestuur (ESG: environment, social, governance), en wij zijn er al lang van overtuigd dat aan de hand van een doeltreffende ESG-analyse de meest duurzame ondernemingen kunnen geïdentificeerd worden, die op langere termijn goede financiële prestaties kunnen neerzetten.

De onderzoeks- en beleggingsteams bij AXA IM tellen meer dan 30 specialisten in verantwoord beleggen. Wij vinden dat verantwoord beleggen en ESG centraal moeten staan in onze activiteiten zodat we onze beleggingsportefeuilles zodanig kunnen samenstellen dat ze inspelen op de huidige uitdagingen, zoals klimaatverandering.

Wij zijn ervan overtuigd dat de tijd is aangebroken dat beleggers zich rekenschap geven van deze nieuwe realiteit en zich er ook aan aanpassen. Met de op het klimaat toegespitste fondsen binnen ons ACT-aanbod beschikken wij over de nodige kennis en instrumenten om hen daarbij te helpen.

  Waarschuwing

  Dit document vormt geen geen onderzoek inzake beleggingen noch een financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU), en mag niet worden beschouwd als een verzoek of beleggings-, juridisch of fiscaal advies, een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of een gepersonaliseerde aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.

  De meningen, schattingen en prognoses op deze pagina zijn subjectief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Er is geen enkele waarborg dat de prognoses uitkomen. Gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in dit document worden verstrekt op basis van de stand van onze kennis op het ogenblik dat dit document opgesteld werd. Hoewel deze informatie met de grootste zorg werd samengesteld, wordt de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van dit document niet uitdrukkelijk of stilzwijgend gegarandeerd (ook geen aansprakelijkheid tegenover derden).

  Informatie over de mederwerkers van de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers is louter informatief. We garanderen niet dat de medewerkers door de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers tewergesteld blijven of aan de slag blijven bij de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers. Uitgegeven door AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, een maatschappij naar Frans recht gevestigd te Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506, en een bedrijf voor portefeuillebeheer, in het bezit van AMF-goedkeuring nr. GP 92-08, uitgegeven op 7 april 1992, en door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1 B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

  Risicowaarschuwing

  De waarde van beleggingen, en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.