• Home
 • Toegankelijkheid

Waarschuwing: leden van het publiek worden benaderd door mensen die beweren voor AXA Investment Managers te werken. Voor meer informatie en wat u kunt doen, klikt u hier.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsbeleid

De internationale WCAG 2.0-richtlijnen bevatten diverse aanbevelingen over hoe websites toegankelijk moeten zijn voor een breed scala van mensen met een handicap. Dit omvat blindheid en slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies, leerstoornissen, cognitieve beperkingen, bewegingsbeperkingen, spraakstoornissen, lichtgevoeligheid en combinaties daarvan. Naleving van deze richtlijnen zorgt ervoor dat mensen met een handicap toegang hebben tot de inhoud op onze websites en maakt de inhoud en webnavigatie duidelijker en gebruiksvriendelijker voor alle bezoekers van onze site.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het toegankelijkheidsbeleid van AXA IM, kunt u contact opnemen met het team webmasters@axa-im.com.

Maatregelen ter bevordering van de toegankelijkheid
AXA-IM neemt de volgende maatregelen om de toegankelijkheid van haar website te waarborgen:

 • Toegankelijkheid opnemen in onze missieverklaring.
 • Toegankelijkheid opnemen in ons intern beleid.
 • Duidelijk toewijzen van doelstellingen en verantwoordelijkheden inzake toegankelijkheid.
 • Gebruik maken van formele methoden voor kwaliteitsborging van toegankelijkheid.
 • Een toegankelijkheidsverklaring invoeren op de website van AXA-IM.

Compliance : 

De AXA-IM site is gedeeltelijk in overeenstemming met de RGAA 4.1 niveau Double-A (AA) als gevolg van de hieronder opgesomde non-conformiteiten en afwijkingen.

Testresultaten:

Uit de door Ipedis verrichte nalevingscontrole blijkt dat het gemiddelde nalevingspercentage 58,82% bedraagt:

 • 30 criteria zijn vervuld
 • 21 criteria worden niet nageleefd
 • 55 criteria zijn niet van toepassing

Niet-toegankelijke inhoud

De hieronder vermelde inhoud is niet toegankelijk om de volgende redenen.

Niet-naleving

In dit document worden verscheidene gevallen van niet-naleving beschreven, waarvan sommige zich over verschillende bladzijden uitstrekken:

 • Afbeeldingen die informatie dragen hebben geen tekstueel alternatief
 • Frames hebben niet-expliciete titels
 • Het contrast tussen de achtergrondkleur en de teksten van sommige interface-onderdelen is niet voldoende.
 • Video's hebben geen tekst- of audiobeschrijving.
 • Opmaaktabellen worden door de schermlezer gelezen als gegevenstabellen
 • Sommige knop- en linklabels spreken niet voor zich.
 • Sommige knoppen/links hebben geen kopjes
 • Zoek- en filterresultaten worden niet aangekondigd door de schermlezer
 • Tags worden gebruikt om alinea's en ruimte tussen inhoud visueel te maken.
 • Title tags zijn leeg op sommige pagina's
 • Tekst wordt onleesbaar bij inzoomen tot 200%.
 • Focus is niet zichtbaar op sommige interfacecomponenten
 • Informatie wordt alleen gegeven door de positie op het broodkruimelspoor
 • Foutmeldingen worden niet doorgegeven aan de schermlezer wanneer de focus op het veld ligt
 • De site heeft geen twee navigatiesystemen
 • De volgorde van de tabbladen is niet altijd consistent.
 • PDF-documenten zijn niet toegankelijk
 • De slider op de homepage is niet door de gebruiker te bedienen.

Afwijkingen wegens onevenredige belasting

Geen afwijking vastgesteld

Inhoud die niet onder de toegankelijkheidsverplichting valt

Geen inhoud die niet onder de toegankelijkheidsverplichting valt

Vaststelling van deze toegankelijkheidsverklaring     

Deze verklaring is opgesteld op 8/3/2022.

Technologieën gebruikt voor de realisatie van de website :

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript

De webpaginatests werden uitgevoerd met de volgende combinaties van gebruikersagenten en screenreaders:

 • NVDA met Google Chrome
 • Bij de evaluatie werden de volgende instrumenten gebruikt:
 • Web Developer Toolbar
 • Focus
 • Contrast Color checker WCAG
 • Accessibility insights for web
 • Axe dev tool
 • Zoom Text Only

 

Gecontroleerde pagina's WCAG 2.1

Pagina's van de site gecontroleerd op naleving :

 • Home                             
 • Contact                            
 • Wettelijke kennisgeving                                                      
 • Zoeken op                        
 • Netwerk                             
 • Verantwoordelijk beleggen                            
 • Uitsluitingsbeleid                           
 • Vooruitzichten 2022                       
 • Macro-economie                         
 • Thematische acties                            
 • Perszaal                             
 • Bescherm uzelf tegen fraude                        
 • Wie zijn wij?                    
 • Een decennium van overgang                   
 • Beleggingsstrategieën                   
 • Obligaties                      
 • AXA IM lanceert een kredietstrategie                    
 • Netto nul, een groeikans?  

Feedback en contact 

Indien u geen toegang kunt krijgen tot een inhoud of dienst, kunt u contact opnemen met de websitebeheerder om te worden doorverwezen naar een toegankelijk alternatief of om de inhoud in een andere vorm te verkrijgen.

Neem contact op met de communicatieafdeling van AXA-IM op het volgende e-mailadres: webmasters@axa-im.com
 

Remedies

Deze procedure moet in het volgende geval worden gebruikt:

U hebt de websitebeheerder in kennis gesteld van een gebrek aan toegankelijkheid waardoor u geen toegang hebt tot inhoud of diensten op het portaal en u hebt geen bevredigend antwoord gekregen.

Ombudsfin
Financiële Ombudsman
North Gate II, Koning Albert II laan 8, bus 2
1000 Brussel
Ombudsman@Ombudsfin.be