• Home
 • Onze ESG-aanpak

Waarschuwing: leden van het publiek worden benaderd door mensen die beweren voor AXA Investment Managers te werken. Voor meer informatie en wat u kunt doen, klikt u hier.

Onze ESG-aanpak

Ontdek meer over onze ESG-aanpak

Inleiding

Al sinds de oprichting in 1994 zit verantwoord beleggen in het DNA van AXA IM. Het eerste specifieke mandaat voor verantwoord beleggen (RI, Responsible Investment) dateert uit 1998. AXA IM is een van de belangrijkste spelers in de financiële dienstensector. Wij zijn ervan overtuigd dat verantwoord beleggen een belangrijke drijfveer voor waardecreatie is en dat ESG-factoren (milieu (environment), maatschappij (social) en bestuur (governance)) niet alleen van invloed kunnen zijn op beleggingsportefeuilles in de verschillende activaklassen, sectoren, bedrijven en regio's, maar ook op heel wat andere belangen van klanten en stakeholders.

Doelstellingen en implementatie

De belangrijkste doelstellingen van de door de directie van AXA IM vastgelegde RI-strategie, zijn de integratie, verankering en opvolging van ESG-criteria over de verschillende beleggingsteams heen en de ontwikkeling van specifieke innovatieve en pragmatische RI-Core fondsen & -impactfondsen (zoals gedefinieerd in de sectie ‘ESG-integratie bij AXA IM’), RI-oplossingen en RI-adviesdiensten voor klanten. Vandaag de dag kunnen fondsbeheerders bij AXA IM ESG-aspecten integreren in hun onderliggende beleggingsprocessen. Ze doen dat door een reeks methodologieën toe te passen die het RI-team van AXA IM in overeenstemming met de eisen van onze klanten aanbiedt.

De implementatie van het ESG-beleid, inclusief de ESG-standaarden van AXA IM, beperkt het beleggingsuniversum tot activa die voldoen aan specifieke criteria, hetzij door middel van uitsluitingslijsten of via ESG-scores (‘best-in-class’-benadering). Als gevolg hiervan kan de verwachte waardecreatie van ESG-fondsen/mandaten verschillen van een fonds/mandaat dat een vergelijkbare beleggingsstrategie zonder ESG-criteria implementeert. Er is geen garantie dat een dergelijke doelstelling omtrent waardecreatie wordt bereikt. Bovendien hangt de selectie van activa op basis van het eigen ESG-scoreproces deels af van gegevens van derden.

Om onze klanten in staat te stellen de integratie van ESG-criteria in de fondsen te meten en op een duidelijke en transparante manier te communiceren, heeft AXA IM het initiatief genomen om in onze business-to-businessrapporten (b2b-rapporten) en business-to-consumerrapporten (b2c-rapporten) ESG-indicatoren weer te geven.

Bron: AXA IM per 30.09.2019

  Waarschuwing

  Dit document vormt geen geen onderzoek inzake beleggingen noch een financiële analyse met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten in de zin van de MiFID-richtlijn (2014/65/EU), en mag niet worden beschouwd als een verzoek of beleggings-, juridisch of fiscaal advies, een aanbeveling voor een beleggingsstrategie of een gepersonaliseerde aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen.

  De meningen, schattingen en prognoses op deze pagina zijn subjectief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Er is geen enkele waarborg dat de prognoses uitkomen. Gegevens, cijfers, verklaringen, analyses, voorspellingen en andere informatie in dit document worden verstrekt op basis van de stand van onze kennis op het ogenblik dat dit document opgesteld werd. Hoewel deze informatie met de grootste zorg werd samengesteld, wordt de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van dit document niet uitdrukkelijk of stilzwijgend gegarandeerd (ook geen aansprakelijkheid tegenover derden).

  Informatie over de mederwerkers van de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers is louter informatief. We garanderen niet dat de medewerkers door de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers tewergesteld blijven of aan de slag blijven bij de AXA Investment Managers Groep en/of AXA Investment Managers. Uitgegeven door AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, een maatschappij naar Frans recht gevestigd te Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506, en een bedrijf voor portefeuillebeheer, in het bezit van AMF-goedkeuring nr. GP 92-08, uitgegeven op 7 april 1992, en door AXA IM Benelux, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Troonplein, 1 B-1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 604.173.

  Risicowaarschuwing

  De waarde van beleggingen, en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.»