Waarschuwing: leden van het publiek worden benaderd door mensen die beweren voor AXA Investment Managers te werken. Voor meer informatie en wat u kunt doen, klikt u hier.

Oplichters die zich voordoen als medewerkers van AXA IM

AXA IM-waarschuwingen

Alle informatie in deze rubriek heeft betrekking op pogingen tot fraude die aan AXA IM werden gemeld.

Opgelet: deze bedrijven zijn op geen enkele manier verbonden met de AXA Groep

Imitatiefraude / AXA Fixed Term Savings Bond - Investment Guide - September 2023

Imitatiefraude / AXA Fixed Term Savings Bond - Investment Guide - September 2023

AXA IM wil het publiek en haar klanten waarschuwen voor imitatiefraude en frauduleus gebruik van haar naam.

Het publiek wordt ongevraagd opgebeld door personen die zich voordoen als werknemers van AXA Investment Managers. De ongevraagde oproepen worden dan gevolgd door een e-mail met een frauduleus document "AXA Fixed Term Savings Bond - Investment Guide" als bijlage bij de e-mail.

Frauduleuze gegevens op 12 september 2023 (Opmerking: Fraudeurs wijzigen deze gegevens regelmatig):

De bovenstaande gegevens zijn op geen enkele manier verbonden met AXA IM. Als u de ontvanger bent van een frauduleus verzoek of frauduleuze communicatie, raden wij u ten zeerste aan de e-mails, sociale media en/of internetlinks te negeren.

Als u zich zorgen maakt over mogelijke fraude, neem dan rechtstreeks contact op met AXA IM, de relevante overheidsinstantie en/of het dichtstbijzijnde politiebureau. U kunt ons een e-mail sturen of verdachte e-mails doorsturen naar lonfinancialcrimeteam@axa-im.com.

Waarschuwing voor frauduleuze activiteiten waarbij misbruik wordt gemaakt van de naam van het Luxemburgse beleggingsfonds Bank Capital Opportunity Fund

Het publiek wordt gewaarschuwd voor mensen die beweren te werken namens het erkende beleggingsfonds "Bank Capital Opportunity Fund" door telefonisch of per e-mail aan te bieden in te schrijven op een aantrekkelijk rendement. Om hun aanpak geloofwaardig te maken, vermelden zij onder meer de website, die een kopie is van de echte https://www.bc-opportunityfund.com/ website, e-mailadressen zoals contact@bc-opportunityfund.com of jose.henriques@bc-opportunity.fund, alle juridische informatie betreffende het fonds, zoals het adres en het registratienummer bij de RCS, en voegen zij een vals conformiteitscertificaat bij.

Spaarrekeningen met vaste rente

Leden van het publiek worden benaderd door mensen die zich voordoen als werknemers van AXA IM-entiteiten nadat zij webadressen hebben opgegeven, zoals https://www.topwealthbonds.com. De Britse toezichthouder heeft een waarschuwing gepubliceerd over deze site, die volgens hen zonder hun toestemming financiële diensten of producten aanbiedt in het Verenigd Koninkrijk. Deze personen stellen een spaarrekening met vaste rente en een rendement dat stijgt naarmate u de rekening langer aanhoudt.

Ze sturen e-mails vanaf een valse e-mailaccount, zoals enquiry@private-axa.com. Dit is geen echt aanbod en wij raden u ten stelligste aan niet op deze verzoeken in te gaan.

AXAcoins.com

Er werd een website gecreëerd die beweerde een dochteronderneming van de AXA-groep te zijn en die beweerde vermogensbeheerdiensten aan te bieden. Deze entiteit richtte zich tot het grote publiek via WhatsApp en andere communicatieplatforms. AXAcoins.com is op geen enkele wijze verbonden met of onderdeel van de AXA Groep of AXA Investment Managers.

Beheersmandaat voor spaarrekening en/of Parcours Emploi Compétences (PEC):

Sommige personen die beweren tot AXA Investment Managers te behoren, bieden u een spaarplan AXA EPARGNE EURO en/of een spaarrekening AXA IM P.E.C aan met een voorgesteld rendement van 6% of 9,78% per jaar, alsook andere voordelen.

E-mails met het domein @axa-investment.fr of @axaim-freemarket.net en andere contactpunten (afzender Olivier Brunet of Florent Favard, professioneel nummer dat begint met 09) zijn niet afkomstig van AXA Investment Managers. Geen van deze e-mailadressen of telefoonnummers zijn van ons bedrijf. Wij verzoeken u daarom niet op dergelijke verzoeken in te gaan. Mensen die beleggen nadat zij door deze frauduleuze ondernemingen zijn benaderd, lopen het risico het slachtoffer te worden van beleggingsfraude. In geval van twijfel kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: fraude@axa-im.com

Blanc & Beaufort

Blanc & Beaufort is een makelaarskantoor. De legitieme entiteit van Blanc & Beaufort werd gekloond. Personen die beweren voor Blanc & Beaufort te werken, kunnen mensen opbellen en hen ertoe aanzetten om in fondsen van AXA en van andere vermogensbeheerders te beleggen.

J McKenzie

Wij hebben vernomen dat een KIID (document met essentiële beleggersinformatie) over een fonds met de naam "AXA McKenzie Global Technology Fund" ("AXA MKGTF"), dat wordt beheerd door "J. McKenzie" in samenwerking met de AXA Investment Managers Group ("AXA IM Group"), werd gepubliceerd op de volgende website: www.jmmckenzie.com

Opgelet: "AXA MKGTF" is geen product van de AXA IM Groep en wordt niet beheerd door een entiteit van AXA IM. Bovendien heeft geen enkele entiteit van de AXA IM Groep of enige andere entiteit van de AXA Groep een relatie of partnerschap met "J. McKenzie". Wees daarom voorzichtig voordat u belegt in dit fonds en/of in deze onderneming.

Blijf alert
ANTI FRAUDE

Wees u bewust van veel voorkomende fraude

De meest voorkomende vormen van oplichting houdt in dat mensen worden benaderd door personen die beweren voor AXA Investment Managers of andere beleggingsmaatschappijen te werken.

ANTI FRAUDE

Bescherm uzelf tegen fraude

Het publiek, onze klanten die fondsen bezitten, worden vaak op verschillende manieren benaderd om persoonlijke informatie over hen te verkrijgen. Deze informatie kan worden gebruikt om de betrokkene te bedriegen.

1.
Europarc-Invest

Europarc-Invest is een onderneming die beweert eigendom te zijn van of op te treden namens de AXA Investment Managers Groep en oplossingen aanbiedt voor de aankoop van SCPI-eenheden en parkeerplaatsen met een rendement tussen 6 en 12% en een fondsgarantie van maximaal €2500.

Noch AXA Investment Managers, noch enig ander onderdeel van de AXA Groep is enige relatie aangegaan met dit bedrijf. Gelieve er nota van te nemen dat alle informatie die wordt verstrekt door een persoon die contact met u opneemt en beweert tot AXA Investment Managers of de AXA-groep te behoren, niet als legitiem mag worden beschouwd.

Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen via fraude@axa-im.com.

2.
AXA techview

Verschillende personen hebben een advertentie ontvangen van een bedrijf dat beweert gelieerd te zijn aan AXA IM om te beleggen in Libra cryptomuntenproducten. Particulieren worden door AXA (US) VIEW UNITED KINDOM LONDON 7 Newgate STREET - EC1A 7HD benaderd vanaf de volgende e-mailadressen

christelle.fabre@axatechviewou.com
loic.lemoullec@axatechviewou.com
loic.lemouillet@axatechview.com
christophe.menival@axatechview.com
joel.garnier@techviewouaxa.com.

Personen wordt gevraagd informatie te verstrekken, waaronder een identiteitsbewijs, adres en bankgegevens, en in te loggen op de volgende websites: www.axatechviewou.com, www.axatechview.com en axa.com.

Wij verzoeken u niet op dergelijke verzoeken in te gaan. Mensen die beleggen nadat zij door deze frauduleuze ondernemingen zijn benaderd, lopen het risico het slachtoffer te worden van beleggingsfraude.

3.
IPO oplichting

Personen die beweren van AXA IM te vertegenwoordigen, bieden het publiek de mogelijkheid om aan beursintroducties deel te nemen. Deze e-mails worden verzonden vanaf valse e-mailaccounts zoals admin@axa-im-uk.com, trading@axa-im-uk.com en gebruiken variaties van ons domein zoals @axa-imglobal.com, @clientaxa.com. Deze e-mails worden vaak verstuurd door mensen die zich voordoen als leidinggevenden van AXA IM en de AXA Groep.

Als u niet zeker bent van de legitimiteit van een communicatie, neem dan contact met ons op via fraude@axa-im.com

4.
Oplichting van TradeCapital

Personen die beweren werknemers te zijn van TradeCapital Invest Finance Limited (https://www.tradecapitalinvest.biz) hebben aan bepaalde personen meegedeeld dat zij zijn gefuseerd met een entiteit van AXA Investment Managers.

Noch AXA IM, noch enig ander onderdeel van de AXA Groep is een relatie aangegaan met TradeCapital Invest Finance Limited of Trade Capital Group. Gelieve er nota van te nemen dat alle informatie die wordt verstrekt door een persoon die contact met u opneemt, namelijk dat hij is gefuseerd met een AXA IM-entiteit of de AXA Groep, niet betrouwbaar is.

5.
Spaarrekeningen met vaste rente

Sommige personen doen zich voor als werknemers van AXA IM Asset Management, gevestigd in Ierland. Zij bieden een zichtrekening met vaste rentevoet van 3% per jaar. Deze e-mails worden verzonden vanaf valse e-mailaccounts zoals admin @axa-im-ie.com en beweren personeel van AXA IM of de AXA Groep te zijn. Dit is geen echt aanbod en wij verzoeken u dringend niet met hen te communiceren en niet in te gaan op deze frauduleuze voorstellen.

6.
Nationale loterij van Uruguay

Een persoon die beweert voor AXA Investment Managers te werken, heeft contact opgenomen met mensen over de Nationale Loterij van Uruguay. Deze e-mails worden verzonden vanaf een valse e-mailaccount, axa-im@consultant.com.

1.
Investimiento UK Ltd

Wij hebben vernomen dat de bovenvermelde vennootschap werd opgericht en geregistreerd bij het Companies House op het adres 7 Newgate Street, London, EC1A 7NX. Let op: 7 Newgate Street, Londen, EC1A 7NX is uitsluitend het geregistreerde adres van AXA Investment Managers UK Limited. Noch AXA IM UK Limited, noch enige andere entiteit van de AXA Groep heeft een relatie met Investimiento UK Ltd. Gelieve er nota van te nemen dat elk contact van die entiteit waarbij u ervan op de hoogte wordt gebracht dat zij is gefuseerd met AXA IM UK of de AXA Groep geen echte communicatie zal zijn.

2.
Lotusten Assetz Management Holdings PTE LTD (« Lotusten »)

We hebben vernomen dat bovengenoemd bedrijf beweert AXA Investment Managers UK Limited te vertegenwoordigen en vertrouwelijke overeenkomsten inzake beleggingsbeheer ("CIMAS") aan te gaan.

AXA Investment Managers UK Limited is niet verbonden met Lotusten en sluit geen dergelijke overeenkomsten. Daarom is voorzichtigheid geboden alvorens enige belegging te doen met betrekking tot dergelijke overeenkomsten en/of met deze onderneming.

3.
Abott Logistics Consulting Ltd

Wij hebben vernomen dat de bovenvermelde vennootschap werd opgericht en geregistreerd bij het Companies House op het adres 7 Newgate Street, London, EC1A 7NX. Gelieve er nota van te nemen dat 7 Newgate Street, Londen, EC1A 7NX het geregistreerde adres is van AXA Investment Managers UK Limited.  Noch AXA IM UK Limited, noch enige andere entiteit van de AXA Groep heeft een relatie met Abott Logistics Consulting Ltd.

4.
NEXTERA Energy Solar Bond

Personen die beweren werknemers van AXA IM te zijn, bieden het publiek de mogelijkheid om in de NextEra Energy Solar Bond te beleggen. Noch AXA IM UK, noch enig ander onderdeel van de AXA Groep is een relatie aangegaan met NextEra Energy om een vastrentende obligatie te verstrekken om de ontwikkeling van zonne-energieprojecten te vergemakkelijken. Dit is geen echt aanbod en wij verzoeken u dringend niet op dit voorstel in te gaan.

Fraude melden

Werd u benaderd door een oplichter?

Als u zich zorgen maakt over mogelijke fraude in verband met AXA Investment Managers, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de onderstaande contactgegevens; meld het bij de FCA, Action Fraud of het dichtstbijzijnde politiebureau.

Contacteer ons